Frågor och svar


Vad är GrowQube?

GrowQube är en öppen verktygslåda för att förbättra och förändra kompetensutveckling och skapa värde.

Vem är det som står bakom GrowQube?

GrowQube utvecklas löpande av Micke Kring och Martin Claesson.

Vilken bakgrund har ni inom kompetensutveckling?

Inte väldigt mycket, det är därför vi tror att vi kan förändra hur vi arbetar med det. Vi har däremot mycket erfarenhet av utveckling, digitalisering, utbildning och lärande.

Vad är er syn på kompetensutveckling?

Vi tror att kompetensutveckling är helt nödvändigt för att skapa verksamhetsutveckling. Däremot är sättet vi arbetar med kompetensutveckling idag dåligt anpassat till många organisationers egentliga behov. Vi ser kompetensutveckling både som en kärnprocess och en avgörande kulturfråga.

Vad tycker ni är bra kompetensutveckling?

GrowQube sätter fokus på att kompetensutveckling ska bidra med värde. För att kunna göra det behöver vi förstå vart vi är på väg och vad vi behöver kunna för att förverkliga våra mål. Användarna av kompetensutveckling behöver förstå hur kompetensutveckling gynnar dem och organisationen på en och samma gång. Samtidigt som förutsättningarna måste finnas för att utvecklas. Kompetensutveckling behöver därför vara helt integrerat i verksamheten. Att gå en kurs är bortkastat om du inte har möjlighet att omsätta kunskaperna på ett värdeskapande sätt.

Hur kan GrowQube bidra till att förändra kompetensutveckling?

GrowQube är en samling tillgänglig verktyg och förhållningssätt. Varje verksamhet måste på egen hand ta sig an utmaningen med kompetensutveckling men GrowQube kan förändra sättet det sker på.

Hur arbetar ni själva med kompetensutveckling?

Vi lär oss ständigt nya saker med utgångspunkt i vad som är viktigt för vad vi vill uppnå. Det kan handla om att göra saker effektivare, mer målgruppsanpassade, eller att hitta nya sätt att skapa värde. GrowQube kommer från att vi vill dela med oss av vårt sätt att arbeta med kompetensutveckling och livslångt lärande.

Går det att köpa GrowQube?

Både ja och nej. Vi arbetar nu på att utveckla tjänster som bygger på GrowQubes koncept för att förändra kompetensutveckling. Det är däremot helt fritt att använda de verktyg och modeller som vi delar med oss av här.