Om GrowQube

En genomskinlig kub som svämmar över med blommor och växter.

GrowQube är en öppen verktygslåda för att förändra hur vi arbetar med kompetensutveckling. Vår utgångspunkt är att verksamhetsutveckling är helt beroende av kompetensutveckling, och att den går att arbeta med i tre värdeskapande dimensioner.

  • Kvantitet – vad som kan utföras, vilka volymer och hur avancerade saker vi kan leverera. 
  • Kvalitet – ökar värdet i det som levereras genom att förbättra önskade egenskaper, hållbarhet och leverera rätt sak i rätt tid till rätt person. 
  • Kreativitet – nya sätt att använda resurser och skapa värden, problemlösning, förmåga att agera i otydlighet (den mest avancerade dimensionen). 

Istället för att se kompetensutveckling som ett antal kurser eller enstaka insatser sätter GrowQube fokus på värdet i det vi gör. Vad vi vill åstadkomma och leverera, hur väl det passar efterfrågade behov, och hur vi förnyar oss.

GrowQubes tre dimensioner utgår från verksamhetens vision, och hjälper oss utveckla den kompetens som tar oss närmare målen.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om GrowQube eller arbeta med våra verktyg.