GrowQubes ordlista


Det här är GrowQubes beskrivning av hur vi förstår olika ord och begrepp.

Kompetens är våra förmågor att bidra med ett efterfrågat värde (önskat resultat), i strävan att uppnå ett uttalat mål eller syfte. Hur bra vi är på att göra jobbet helt enkelt. GrowQube använder tre dimensioner för att arbeta med att utveckla kompetens. 

Utveckling innebär att vi förbättrar något, till exempel att vi ökar våra förmågor att generera värde (kompetensutveckling). Det krävs ofta många försök för att uppnå önskad utveckling.

Digitalisering ser vi som pågående global förändringsresa (megatrend) som ger människor möjligheter att skapa värden på nya sätt med hjälp av digital teknik. Digitalisering påverkar de flesta yrken och ställer nya krav på kompetens. 

Lärande är en förutsättning för utveckling, utan nya förmågor kan vi inte skapa förändring. Att åstadkomma lärande innebär ofta utmaningar som kräver energi, resurser och målmedvetenhet för att ta sig igenom. 

Förändringsmiljö (habitat) är förutsättningarna för kompetensen och verksamheten att utvecklas. Vi förespråkar ett tillitsbaserat ledarskap och en öppen kultur med fokus på lärande (utmaningar). 

Mål finns som visioner, effekter, resultat och aktiviteter. Vi skiljer gärna på fundamentala (slutgiltiga) och instrumentella mål (delmål). 

Verksamhetsutveckling uppstår när nya kompetenser får möjlighet att förändra nuvarande sätt att göra saker så att vi närmar oss målen. Kreativitet kan bidra till verksamhetsutveckling. 

Digital kompetens är förmågor använda digitala tekniker för att uppnå arbetsmål, lärande och för deltagande i samhället. GrowQube använder EUs definition av digital kompetens.

Förändringshastighet är tempot som vi förändras och förnyas med. För att bedöma vår egen förändringshastighet behöver vi jämföra med omvärldens hastighet. 

Innovation är en nyhet eller förändring som som får en betydande påverkan på vårt sätt att skapa och leverera värde. GrowQubes definition liknar ISO 56000:2020. Kreativitet kan ibland leda till innovation. 

Effektivisering får vi när kvantitet och/eller kvalitet ökar mer än kostnaderna, eller när kostnaderna sjunker mer än kvantitet och kvalitet. Effektivisering är inte samma sak som besparing. Kreativitet kan leda till effektivisering.

Automatisering innebär att  vi låter maskiner göra arbete som tidigare krävde mänsklig interaktion. Idag kan allt fler arbetsuppgifter automatiseras tack vare datorernas beräkningskapacitet.  

Omvärldsbevakning är ett systematiserat förhållningssätt att använda information som kan förbättra vår förmåga att anpassa oss till framtidens krav och utmaningar.

Förändringsledning är att strukturerat genomföra förändringar för att uppnå uttalade mål. Fokus är mer på människor än på teknik. Verksamhetsutveckling kan kräva förändringsledning.