GrowQubes målgrupper


GrowQube kan användas av organisationer, team och enskilda individer. 

För en organisation eller ett team är det viktigt att veta vilka resultat som behövs för att nå de uppsatta målen. Som medarbetare eller chef behöver du fokusera på att utveckla de kompetenser som är nödvändiga för att nå de önskade resultaten.

GrowQubes tre dimensioner gör det möjligt att enkelt sätta ett värde på kompetens utifrån önskade resultat, mål och vision.

  • Hur många kundmöten som hanteras per vecka är ett mått i den kvantitativa dimensionen.
  • Resultatet av de möten som ägt rum syns i den kvalitativa dimensionen.
  • Om ett bättre resultat kan uppnås utan kundmöten har något skett i den kreativa dimensionen.